Siktekurver 2017Trykk på linkene under for å åpne siktekurver for de forskjellige produktene.

Sikteanalyse Finsand 0 - 4 mm Reddal mars 2017.pdf

Sikteanalyse Støpesand 0 - 6 mm Reddal mars 2017.pdf

Sikteanalyse 0 - 8 mm Reddal Februar 2017.pdf

Sikteanalyse KN singel 2 - 8 mm Reddal juni 2017.pdf

Sikteanalyse KN singel 10 - 20 mm Reddal juni 2017.pdf


Har du ikke Acrobat Reader som kreves for å lese dette dokumentet, kan du på denne linken laste ned programmet gratis


 
www.aktiweb.no