Omre Pukkverk 

Reddal Sand AS har åpnet nytt pukkverk på Omre, rett ved siden av E-18 mellom Lillesand og Grimstad. Dette gir enkel transport, og tilkomst kunne ikke vært enklere. Avstand Kr.sand ca. 35 km, og Arendal ca. 30 km. 

Dette er et område der vi planlegger uttak av ca. 200 000 tonn pukk per år. 
Idag produserer vi de aller fleste fraksjoner for levering til betong, og vil innen kort tid også produsere tilslag for asfalt. 

Vi produserer også de aller fleste typer masse for entreprenørbransjen for veibygging etc. 

Prosjektet har fått egen sertifisering, noe som gir flotte muligheter i mange år fremover. 
Kontrollrådet har vært på sin revisjon og de har utstedt eget sertifikat for vår virksomhet iht. NS-EN 12620 og NS-EN 13043, så vi er sertifisert for tilslag til betong og asfalt. 

Vi produserer idag 0-32 (T1) masse som er innenfor kravene i N200 fra SVV.

Vi har i denne massen meget lavt finstoffinnhold og vi mener det er en god masse der kravene er satt ut fra N200. Dette er da den type masse som tidligere ble definert som T1 masse, et uttrykk som ikke lenger benyttes men som de aller fleste kjenner igjen. 

Har dere behov for produkter så ta kontakt med Morten hos oss!! 


Levert av