Vi gjennomfører store endringer på vår produksjonspark på Omre. 

Vi har gått til anskaffelse av et nytt stort komplett knuse- og sikteverk fra Metso som vil gi oss betydelig større produksjonskapasitet og effektivitet. 

Grovknusing går for fullt for å opprettholde produksjonen i eksisterende anlegg 
mens vi bygger nyanskaffelsen fra Metso. 

Under ser dere fremdrift i montasje av det nye anlegget. 
22. november


25. november
Det er stor aktivitet med bygging av det nye anlegget, samtidig med at produksjonen går for fullt 
på det eksisterende knuse og sikteverk. Anlegget består også av tunnel mater som har to innganger. 
Dette er en viktig del av automatiseringen av anlegget. 


28. november
Anlegget begynner å ta form. Bit for bit settes sammen og vi begynner å se konturene av hvordan det vil bli. 

3. desember.
Anlegger begynner å bli komplett. 
Planen er å prøveprodusere i løpet av uken. 


4. desember 
Anlegget nærmer seg fullmontert og det er planlagt test oppstart 
i morgen. 
Levert av