Prisene gjelder fra 01.01.2018

Priser for våre produkter:
Prisene er eksklusiv merverdiavgift. 

Støpesand                  kr        72,00    pr.tonn

Støpesand    0-8 mm kr         78,00    pr.tonn

Pussesand    0-4 mm kr         78,00    pr.tonn

Kabelsand     0-6 mm kr         59,00    pr.tonn

Fyllmasse                    kr         41,00    pr.tonn

Avsoll             kr         41,00    pr.tonn

Grus/Toppmasse kr         41,00    pr.tonn

Natursingel     2-10 mm kr         138,00  pr.tonn

Natursingel     10-20 mm       kr         126,00  pr.tonn

Natursingel     20-32 mm        kr         114,00  pr.tonn

Kulestein         120-300 mm    kr         210,00  pr.tonn

Fallsand          0-5 mm kr         120,00  pr.tonn

Golfsand         0-2 mm kr         143,00  pr.tonn

Vasket sand    0-2mm kr         70,00   pr.tonn

Knust grus      0-11 mm          kr         115,00  pr.tonn

Knust fjell        0-4 mm         kr         78,00    pr. tonn

Knust fjell       8-16 mm          kr         125,00  pr. tonn

Knust fjell       0-32 mm         kr         46,00    pr. tonn

Knust fjell/Kult                  kr         78,00    pr. tonn

Sand i storsekk                     kr         265,00  pr. sekk

Singel i storsekk                     kr         350,00  pr. sekk

Golfsand/filtersand i storsekk kr         380,00  pr. sekk

Priser for å hente selv med henger:   
Prisene er inklusiv merverdiavgift.                                    

Sand, knust fjell 0/4 mm, subus, golfsand:

             Liten kr 150,00 pr. tilhenger

            Medium kr 200,00 pr. tilhenger

            Stor kr 300,00 pr. tilhenger

            Ekstra stor kr 300,00 pr. tilhenger

Singel natur/knust, pukk, knust fjell, kulestein:

             Liten      kr 200,00 pr. tilhenger

            Medium kr 250,00 pr. tilhenger

            Stor     kr 350,00 pr. tilhenger

            Ekstra stor kr 450,00 pr. tilhenger

NB! Kun kontant betaling for hentekunder. Vi tar dessverre ikke kort.

 
www.aktiweb.no