Åpningstider for sandtak i Reddal og pukkverk på Omre:
Mandag - Torsdag   07.00  -  16.00
Fredag                    07.00  -  11.30 
Lørdag og Søndag: Stengt                     Tlf: 40 03 76 45
Siste Nytt
STORE ENDRINGER PÅ OMRE
Strøsingel i storsekk på Omre
30 års jubileum


LAB: 

Reddal Sand har sertifisert laboratorium iht.
Kontrollrådets Klasse H1 -  Prøvingslaboratorium.
Prøvingsområdene
*P I – Tilslag. Mekanisk prøving 
*P II Tilslag. Kjemisk prøving

Ved å ha dette H1 sertifikatet har vi anledning til å gjennomføre de aller fleste analyser og prøver for våre kunder på Sørlandet. Vi tar også oppdrag i andre deler av  Norge. 

Vi kan utføre for eks. følgende prøver: 

 • Sikteanalyse (med og uten vasking)
 • Sikteanalyse store steinstørrelser
 • Finstoffinnhold
 • Flisighetsindeks
 • Densitet og vannabsorbsjon – Pyknometermetoden
 • Humus
 • Slaminnhold
 • Glimmer
 • Kvalitet på finstoff (Metylenblåmetoden)
 • Kloridinnhold (Vannløselige klorider med Volhard metoden)
 • Slemmeanalyse
 • % Knuste korn
 • Los Angeles 
 • Micro-Deval 

Andre analyser sender vi til eksterne laboratorier, men vi kan utarbeide rapport til kunden basert på resultatene fra disse eksterne laboratoriene.

Vårt tilslagslaboratorium gjennomfører analyser med meget høy kvalitet.
Dette er en viktig del av våre tjenester. 
Kvalitet vil alltid få høyeste oppmerksomhet i vårt arbeid, enten det er interne analyser eller arbeid for andre. 
Vår laborant har lang erfaring på sitt fagområde og kan bistå ved eventuelle spørsmål og behov for hjelp ved omfang av de analyser som trengs. 
Det er også vår laborant som vil reise rundt til våre mobile laboratorier i Agder og utføre analyser ved disse. 
Vi utfører i dag tjenester for mange aktører i markedet og omfanget av behovet er økende. 

Har du spørsmål om tjenester ved vår lab ta kontakt med laborant enten på
e-post: lab@reddalsand.no eller på tlf. 918 77 743 

Levert av  
mangadexmangadex