Knust fjell som tilslag for betong

 

Reddal Sand AS har ikke bare årelang erfaring med naturprodukter. I 2012 startet vi våre størrste prosjekter i forbindelsen med knust fjell sammen med Ølen Betong.Vår mobile produksjon har blitt så suksessrike at vi knuser maskinsand og pukk i hele sørvest Norge. Med de nyeste mobile knuseanlegg produserer vi maskinsand og pukk på plasser rundt Haugesund og Stavanger. Hovedmål er produksjon av tilslag for betong.

Mange steder er det allerede knapphet på gode naturlige ressurser. Derfor er knusing fremtidsrettet for sikring av tilslag for betong, asfalt og veibygging.

En av vår hovedoppgaver er kvalitetssikring både i Reddal og rundt vår mobil produksjon. For å sikre kvalitet av produktene har vi laboratoriet i Reddal som er oppdatert med det nyeste labbustyret. Vi forholder oss til Norsk standard NS-EN12620. Vårt mobile laboratorium flyttes med vår mobile produksjon til de forskjellige plassene. Da kan vi ta sikteprøver direkte ved knuseplass og reagere på forandringer av materialet umiddelbart. Reddal Sand har en laborant som er ansvarlig for at prøvene er nøyaktig utført. Laboranten er opplært i tilslagskontroll og P1 kurs som tilslagskontrollør.

Når det er kvalitet som teller er Reddal Sand på plass. 
www.aktiweb.no